• +90 507 375 75 00
  • info@natusdanismanlik.com
  • Menteşe, Muğla, Türkiye

ISO 19011: 2018 Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi

Hedef
İç denetimin aşamalarını tanıtmak,
Katılımcıların etkili denetim gerçekleştirmek için önemli faktörleri ve nitelikleri uygulama ve
vaka çalışmalarıyla yorumlayabilmelerini ve yaşamalarını sağlamak,
Etkili iç denetim uygulamasını sürekli gelişim ve değişim odaklı yönetim yaklaşımlarıyla
ilişkilendirmek,

İçerik
ISO 19011: 2018 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
ISO 19011: 2018 Standardındaki tüm maddelerin açıklanması
Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
Denetçi sorumlulukları ve özellikleri
Denetim planlama
Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması

Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi