• +90 507 375 75 00
 • info@natusdanismanlik.com
 • Menteşe, Muğla, Türkiye

Yalın Teknikler Eğitimleri

Aşağıdakiler ve birçok farklı tekniğe özel eğitim içerikleri kuruluşunuza özel oluşturulmaktadır.

SMED Eğitimi

Hedef

 • Ürün geçişlerinde kaybedilen zaman ve işçiliğin kolaylıkla tespit edilmesi 
 • Tespit edilen kayıpların nasıl minimize edileceğinin öğrenilmesi

İçerik

 • Yalın Üretimdeki değer ve israf kavramlarının tanımlanması
 • SMED yaklaşımını tanıtılması
 • Yalın Düşünce prensibi ile SMED kavramının ilişkilendirilmesi
 • SMED metodunun adımları
 • İç-Dış kurulum zamanlarının ele alınması
 • Örnek uygulamaların tartışılması
 • Şirket içi uygulama 

KANBAN Eğitimi

Hedef

 • KANBAN sistemi ile ilgili kavramların, tanımların ve tekniklerin öğrenilmesi
 • KANBAN sisteminin hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması
 • Şirket içi nasıl uygulanacağı hakkında fikir sahibi olunması

İçerik

 • KANBAN tanımı
 • İtme-Çekme sistemlerinin tanıtılması ve aradaki farkların tartışılması
 • KANBAN-MRP-ERP ile ilişkilendirme
 • KANBAN sistemin çalışma prensipleri ve gereksinimleri
 • KANBAN çeşitleri
 • KANBAN hesaplamaları
 • Alternatif akış sistemleri
 • Örnek uygulamaların tartışılması

POKA YOKE Eğitimi

Hedef 

 • Kalite kavramları hakkında bilgi sahibi olunması
 • Hata türlerinin nasıl tespit edileceğinin bilinmesi
 • Poka Yoke kavramının ne olduğu ve şirket içinde nasıl uygulanabileceği hakkında fikir sahibi olunması

İçerik

 • Kalite, kalitesizlik, kusur kavramlarının ele alınması
 • Genel Kalite Yaklaşımlarının ele alınması
 • Poka Yoke tekniğinin tanıtılması
 • Uygulama alanları ve araçlarının tanıtılması
 • Hata Kaynakları ve Kök Neden Analizi
 • Poka Yoke yönteminin maliyete etkisinin incelenmesi
 • Örnek uygulamaların tartışılması

KAIZEN

Hedef

 • İsrafların işletme içerisinde ne olduğunun bilinmesi
 • Kaizen türlerinin nasıl uygulanacağı hakkında fikir sahibi olunması
 • Kaizen raporlarının etkin bir şekilde hazırlanması

İçerik

 • Kaizen yaklaşımının tanıtılması
 • Yalın düşüncedeki israf kavramlarının açıklanılması
 • Kaizen Türleri
 • Önce/Sonra Kaizen tanıtılması
 • Önce/Sonra Kaizen adımları
 • Önce/Sonra Kaizen örnek uygulamaları
 • Odaklanılmış Kaizen tanıtılması
 • Odaklanılmış Kaizen adımları
 • Odaklanılmış Kaizen örnek uygulamaları
 • A3 Raporlama tekniği ve uygulaması
 • Türkiye’deki Kaizen örneklerinin incelenmesi ve tartışılması